اضطراب در کودک و نوجوان

برای دانلود این فایل صوتی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود فایل صوتی اضطراب در کودک و نوجوان

در صورتی که تمام بایدها و نبایدهای گفته شده در فایل صوتی را رعایت نمودید اما مشاهده کردید که کودک یا نوجوان شما هنوز مضطرب است، نیاز است که جهت درمان به صورت حضوری مراجعه نمایید. جهت هماهنگی با شماره

۰۹۳۳۶۶۲۱۹۴۷

تماس حاصل فرمایید.

اضطراب در کودک و نوجوان

برای دانلود این فایل صوتی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود فایل صوتی اضطراب در کودک و نوجوان

در صورتی که تمام بایدها و نبایدهای گفته شده در فایل صوتی را رعایت نمودید اما مشاهده کردید که کودک یا نوجوان شما هنوز مضطرب است، نیاز است که جهت درمان به صورت حضوری مراجعه نمایید. جهت هماهنگی با شماره

۰۹۳۳۶۶۲۱۹۴۷

تماس حاصل فرمایید.